10|PROCOMP|FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU|2017|18|07/07/2017|13:00:00|11|PR|0|ESTADO DE SANTA CATARINA|FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMBORIU|2017|20/06/2017|15|2017|11.500.340/0001-06|RUA GETULIO VARGAS, 77|Cambori˙|88340-000||PREG├O PRESENCIAL|N|07/07/2017|13:00:00|07/07/2017|13:00:00|||||||||||||||||0|1|1|Compras e Servišos 20|1|3011098|SER|PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA OS ESTADOS DO PARAN┴|1,000||||0|30000,00000|PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA OS ESTADOS DO PARAN┴, RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E S├O PAULO. 90|